Sigurnost za sve

Safety Guard je cjeloviti sustav kvalitete VanDrie Group. Ovaj sustav kvalitete jamči sigurnost hrane i dobrobiti životinja u cijelom proizvodnom lancu. Njime je također uređeno odgovorno korištenje antibiotika i upravljanje okolišem. Baza Safety Guard sustava je ISO 22000.

Safety Guard također je dizajniran da bi zadovoljio zahtjeve postavljene od strane klijenata širom svijeta. IFS i BRC su uključeni u Safety Guard. Okosnica Safety Guard je formirana kroz sustav koji se može slijediti i koji se primjenjuje u cijelom lancu. U svim fazama proizvodnog procesa je temelj individualni broj kojim je markirano uho životinje, tzv. ID broj, koji ostaje povezan sa životinjom i s mesom. Čak i kada se meso dodatno obrađuje i odvaja od kostiju, ID broj ostaje povezan sa svakim komadom mesa, i moguće ga je slijediti do svake životinje posebno. Time se također VanDrie Group razlikuje od drugih proizvođača teletine. T. Boer & zn. bezuvjetno jamči kvalitetu svojih proizvoda.

Cijeli je lanac proizvođača stočne hrane za telad, farmi za uzgoj teladi i klaonicama teladi, odakle dolazi naša teletina, pod kontrolom Fondacije za garanciju kvalitete u sektoru teletine (SKV).

Za kontinuiranu kontrolu klanja i iskoštavanja radimo prema GMP kôdu. Identifikacijski i registracijski sustav (I&R) čini naš sustav brige o kvaliteti u cijelosti potpunim.

  • This site uses cookies
  • Hide this notification